نتایج در این بخش نمایش داده می شود

لشکر حضرت رسول

1مطلب موجود می باشد.
شهید حسین قجه ای
بیت المقدس

سردار شهید حسین قجه ای


سردار شهید حسین قجه ای نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1337/06/14 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/02/16 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…