نتایج در این بخش نمایش داده می شود

لشکر قمر بنی هاشم (ع)

18مطلب موجود می باشد.
شهید مجید فتحی
باغبهادران

شهید مجید فتحی


شهید مجید فتحی نام پدر : جواد تاریخ تولد : 1344/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1362/08/13 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

طلبه شهید فرج الله شمس
باغبهادران

طلبه شهید فرج الله شمس


طلبه شهید فرج الله شمس نام پدر : مراد علی تاریخ تولد : 1344/01/03 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/21 سن : 19 سال وضعیت تاهل…

شهید حمید شمس
باغبهادران

شهید حمید شمس


شهید حمید شمس نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345/01/01 محل تولد : باغبهادران تاریخ شهادت: 1363/12/26 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید مراد سلیمیان
بسیج

شهید مراد سلیمیان


شهید مراد سلیمیان نام پدر : هاشم تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/28 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی عابدینی
بسیج

شهید علی عابدینی


شهید علی عابدینی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1344 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید حسن عابدی
بسیج

شهید حسن عابدی


شهید حسن عابدی نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345/10/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/12/03 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ایرج عین الوند
بسیج

شهید ایرج عین الوند


شهید ایرج عین الوند نام پدر : صفر  تاریخ تولد :1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/24 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید یدالله اسحاقیان
بسیج

شهید یدالله اسحاقیان


شهید یدالله اسحاقیان نام پدر : علی تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/05/12 سن :20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل…

شهید حسن اشرفزاده
بسیج

شهید حسن اشرفزاده


شهید حسن اشرفزاده نام پدر : حسین تاریخ تولد : 1342/02/08 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1362/08/14 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد…