نتایج در این بخش نمایش داده می شود

مرصاد

2مطلب موجود می باشد.
شهید سید حسین شهیدی
رزمنده

شهید سید حسین شهیدی


شهید سید حسین شهیدی نام پدر : سید مرتضی تاریخ تولد : 1346/03/30 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/05/05 سن : 21سال وضعیت تاهل :…

شهید حسن رجایی
رزمنده

شهید حسن رجایی


شهید حسن رجایی نام پدر : رضا تاریخ تولد : 1346 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/04/21 سن : 21سال وضعیت تاهل : مجرد محل…