نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معلم

7مطلب موجود می باشد.
شهید محمد علی سبکتکین
بسیج

شهید محمد علی سبکتکین


شهید محمد علی سبکتکین نام پدر : جانعلی تاریخ تولد : 1337 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت : 1362/07/28 سن : 25 سال وضعیت تاهل…

شهید خیرالله رمضانی
رزمنده

شهید خیرالله رمضانی


شهید خیرالله رمضانی نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1336 محل تولد :  زرین شهر  تاریخ شهادت: 1360/10/26 سن : 23 سال وضعیت تاهل : متاهل  محل…

شهید عباسعلی سلیمیان
بسیج

شهید عباسعلی سلیمیان


شهید عباسعلی سلیمیاناولین شهردار شهید استان اصفهان-شهردار سده لنجان نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1337/10/26  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/26 سن :…

شهید اسدالله سلیمیان
بسیج

شهید اسدالله سلیمیان


شهید اسدالله سلیمیان نام پدر : علیرضا تاریخ تولد : 1327/09/02  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/10/20 سن : 38 سال وضعیت تاهل : متاهل…

شهید نبی الله شاهمرادی
بسیج

شهید نبی الله شاهمرادی


شهید نبی الله شاهمرادی نام پدر : اسدالله تاریخ تولد : 1337 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1361/02/20 سن : 24 سال وضعیت تاهل :…

شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن)
بسیج

شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن)


شهید محمد رضا رجایی(فرزند حسن) نام پدر : حسن تاریخ تولد : 1336/06/02 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/05/07 سن : 25 سال وضعیت تاهل…

شهید محمود ادیبی پوور
بسیج

شهید محمود ادیبی پور


شهید محمود ادیبی پور نام پدر : تقی تاریخ تولد : 1345/05/30 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1364/11/21 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…