نتایج در این بخش نمایش داده می شود

والفجر 10

7مطلب موجود می باشد.
شهید فضل الله محمد بلند
بسیج

شهید فضل الله محمد بلند


شهید فضل الله محمد بلند نام پدر : محمدعلی تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1366/12/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل…

شهید عبدالرضا کرمی
تیپ 91بقیه الله

شهید عبدالرضا کرمی


شهید عبدالرضا کرمی نام پدر : غلامعلی تاریخ تولد : 1348  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/03/26 سن : 19 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید علی قلعه تکی
تیپ 91بقیه الله

شهید علی قلعه تکی


شهید علی قلعه تکی نام پدر : محمد تاریخ تولد : 1349  محل تولد : زرین شهر /تاریخ شهادت: 1367/01/29 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید عبدالله یوسفی
بسیج

شهید عبدالله یوسفی


شهید عبدالله یوسفی نام پدر : رجبعلی تاریخ تولد : 1349/07/04  محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/10 سن : 17 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ابراهیم سلیمیان -محمود
پشتیبانی و تدارکات

شهید ابراهیم سلیمیان(محمود)


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : محمود تاریخ تولد :1338/06/12 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/28 سن: 28 سال وضعیت تاهل: متاهل محل شهادت: حلبچه…

بسیج

شهید ابراهیم سلیمیان


شهید ابراهیم سلیمیان نام پدر : صفر علی تاریخ تولد : 1323/08/13 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:44 سال وضعبت تاهل: متاهل محل شهادت:…

شهید غلامرضا انتظاری
زرین شهر

شهید غلامرضا انتظاری


شهید غلامرضا انتظاری نام پدر : احمد رضا تاریخ تولد : 1344/06/22 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1367/01/08 سن:23 وضعیت تاهل:متاهل محل شهادت: حلبچه عملیات:…