نتایج در این بخش نمایش داده می شود

والفجر10

3مطلب موجود می باشد.
محسن عزاقولی -عبادی
پاسدار

شهید محسن عزاقولی


شهید محسن عزاقلو نام پدر : عباد تاریخ تولد : 1336 محل تولد : عراق تاریخ شهادت: 1366/03/10 سن : 31 سال وضعیت تاهل : متاهل محل…

شهید ولی الله بیگی
بسیج

شهید ولی الله بیگی


شهید ولی الله بیگی نام پدر : حسینعلی تاریخ تولد : 1349/11/29 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1366/12/21 سن : 17 سال وضعیت تاهل :…

سردار شهید بیژن طاهری
بسیج

سردار شهید بیژن طاهری


سردار شهید بیژن طاهری نام پدر : غلامرضا تاریخ تولد : 1332 محل تولد : روستای سورک تاریخ شهادت: 1366/12/23 سن : 34 سال وضعیت تاهل :…