نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پلیس وظیفه

1مطلب موجود می باشد.
شهید رمضانعلی سبحانی
زرین شهر

شهید رمضانعلی سبحانی


شهید رمضانعلی سبحانی نام پدر :  یددالله تاریخ تولد : 1345 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1361/2/1 سن : 16 سال وضعیت تاهل : مجرد…