نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کربلای 5

13مطلب موجود می باشد.
شهید سهراب کرمی
بسیج

شهید سهراب کرمی


شهید سهراب کرمی نام پدر : عزیز الله تاریخ تولد : 1345 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1366/02/02 سن : 21 سال وضعیت تاهل :…

شهید سهراب کرمی
بسیج

شهید داوود قاسمی


شهید داوود قاسمی نام پدر : مر تضی تاریخ تولد : 1346 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1365/12/13 سن : 19 سال وضعیت تاهل :…

شهید قربانعلی طالبی
بسیج

شهید قربانعلی طالبی


شهید قربانعلی طالبی نام پدر : عباس تاریخ تولد : 1347 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت : 1365/10/21 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید ولی الله باقریان
بسیج

شهید ولی الله باقریان


شهید ولی الله باقریان نام پدر : اسدالله تاریخ تولد : 1347 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 18 سال وضعیت تاهل :…

شهید بهمن انصاری
بسیج

شهید بهمن انصاری


شهید بهمن انصاری نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1344/07/14 محل تولد : زرین شهر تاریخ شهادت: 1365/12/10 سن : 21 سال وضعیت تاهل : مجرد…

شهید شنبه امیری
بسیج

شهید شنبه امیری


شهید شنبه امیری نام پدر : اللهیار تاریخ تولد : 1343 محل تولد : اسد آباد چهارمحال و بختیاری تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 23 سال وضعیت…

شهید محمدرضا امیری
باغبهادران

شهید محمدرضا امیری


شهید محمدرضا امیری نام پدر :امیر تاریخ تولد : 1347/04/01 محل تولد : باغبادران تاریخ شهادت: 1365/10/25 سن : 18 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

شهید نورالله صاحی
بسیج

شهید نورالله صالحی


شهید نورالله صالحی نام پدر : مهدیقلی تاریخ تولد : 1345/08/02 محل تولد : سده تاریخ شهادت: 1365/10/22 سن : 20 سال وضعیت تاهل : مجرد محل شهادت:…

سردار شهید محمد علی شاهمرادی
سپاه

سردار شهید محمد علی شاهمرادی


سردار شهید محمد علی شاهمرادی نام پدر : علی مراد تاریخ تولد : 1338/01/15 محل تولد : ورنامخواست تاریخ شهادت: 1365/10/20 سن : 27سال وضعیت تاهل :…