آخرین خبرها

روایتگری در راهیان نور ( کردستان-غرب – جنوب)

۱۴ تیر ۱۴۰۳

اعزام راوی جهت روایتگری در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور نیز از جمله برنامه های گروه روایتگری راویان دفاع مقدس شهرستان لنجان است که در این مدت حدود 60 اعزام صورت گرفته که 550 جلسه روایتگری برگزار شده است.      

روایتگری یادواره ها و آبروی محله ها

۱۴ تیر ۱۴۰۳

برگزاری جلسلات روایتگری در یادواره ها در  مساجد و هیات ها  و مراسم آبروی محله از جمله برنامه های است که در طول این مدت که از شروع به کار موسسه می گذرد ،70 جلسه روایتگری بگزار شده است.    

روایتگری ادارات و کار خانجات

۱۴ تیر ۱۴۰۳

بیان خاطرات و حماسه های دوران دفاع مقدس برای اهالی کار  و صنعت از جمله فعالیت های فرهنگی سال های گذشته  این موسسه است که تداوم این برنامه باعث شده تاکنون 55 جلسه روایتگری در ادارات  و کارخانجات شهرستان  برگزار شده است.        

روایتگری در مدارس و دانشگاه ها

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

این هم مربوط به چکیده خبر دوم میباشد و میتواند به عنوان چکیده ای کوتاه از خبر قرار گیرد.

راه اندازی گروه راویان دفاع مقدس شهرستان لنجان

۱۴ بهمن ۱۴۰۲

این یک چکیده خبر می باشد که شما ملاحضه میفرمایید.

شهدای شاخص